Nhân sự

Hình tập thể các thầy đang công tác tại phòng TT Điện tử
Thông tin cá nhân

         

        KS. Huỳnh Văn Thịnh

Chức vụ: Trưởng phòng Thực Tập Điện tử

Học vị, Học hàm: Kỹ sư, C.

Năm Sinh: 18 - 10 - 1979

Email: hvthinh@hcmut.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

Lý lịch khoa học

           

          Ths. Phan Vĩnh Lộc

Chức Vụ:

Học vị, Học hàm: Thạc sỹ, Giảng viên.

Năm Sinh: 16 - 11 - 1975

Email: pvloc@hcmut.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

Lý lịch khoa học

           

        GVC Ths. Ngô Tấn Nhơn

Học vị, Học hàm: Thạc sỹ, Giảng viên chính

Năm sinh: 1949

Email: ntnhon@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học.

Công tác quản lý

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Kỹ thuật thu phát (tranceiver technique)
  • Antenna và truyền sóng (antenna & propagation).
  • Thông tin vệ tinh(Satellite communication)


KS. Huynh Anh Hon

Chức Vụ:

Học vị, Học hàm: Thạc sỹ, Nhân Viên Phòng TN

Năm Sinh: 26/05/1981

Email: honhuynh@hcmut.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

Lý lịch khoa họcThạc sỹ. Nguyễn Phạm Minh Luân

Chức Vụ:

Học vị, Học hàm: Thạc sỹ, Nhân Viên Phòng TN

Năm Sinh: 26/05/1981

Email: npmluan@hcmut.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

Lý lịch khoa học


Thạc sỹ. Nhan Hồng Kỵ

Chức Vụ: Tổ trưởng công đoàn

Học vị, học hàm: Thạc sĩ,

Năm Sinh: 27/07/1977

Email: nhky@hcmut.edu.vn

 

Hỗ trợ Online

tqvinh

0913 608 088

Thống kê truy cập

Online 1
Hôm nay 1
Tuần này 32
Tháng này 252
Năm này 658

LIÊN KẾT

  • ptt5
  • ptt4
  • ptt3
  • ptt2
  • ptt1