Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất Phòng TT Điện tử gồm nhiều phòng chức năng khác nhau dùng để thực  tập nghề cho sinh viên chính qui và tại chức.
 • Các phòng chức năng:
 
 
 
Phòng Thực Tập Hàn Lắp:
 • Diện tích: 9m* 11m
 • Sức chứa: 40 SV.
 • Số thầy GD: 2 thầy/ 1 buổi
Chức năng : Sinh viên thực tập các thao tác cơ bản trong tay nghề điện tử.
Phòng  TT lắp ráp hoàn chỉnh:
 • Diện tích: 9m* 11m
 • Sức chứa: 40 SV.
 • Số thầy GD: 2 thầy/ 1 buổi
Chức năng : Sinh viên thực tập hàn xong đo và thử mạch.
Phòng TT Máy Tính:
 • Diện tíchh: 5m * 8m
 • Sức chứa: 30 SV.
 • Số thầy GD: 2 thầy/ 1 buổi
Chức năng : Sinh viên thực tập các thao tác cơ bản trong tay nghề điện tử.
Phòng TT Sữa Chữa:
 • Diện tích: 7m * 8m
 • Sức chứa: 30 SV.
 • Số thầy GD: 2 thầy/ 1 buổi
Chức năng : Sinh viên thực tập các thao tác tháo ráp  chỉnh sửa máy hư hỏng thành hoạt động được.
Phòng cơ khí điện tử:
 • Diện tích: 7m * 11m
 • Sức chứa: 30 SV.
 • Số thầy GD: 2 thầy/ 1 buổi
Chức năng : Sinh viên thực tập sử dụng  các  phương tiện cơ khí, hoá chất để thực hiện ( thi công )board mạch in.

 

Hỗ trợ Online

tqvinh

0913 608 088

Thống kê truy cập

Online 1
Hôm nay 1
Tuần này 32
Tháng này 252
Năm này 658

LIÊN KẾT

 • ptt5
 • ptt4
 • ptt3
 • ptt2
 • ptt1